Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 19/2021 od 31.05.2021.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Leskovca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Mirjani Perišić, sa Izborne liste GG Za Leskovac-Zajedno-dr Nenad Zdravković
 • Rešenje o razrešenju zamenika gradonačelnika grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju članova Gradskog veća grada Leskovca
 • Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika Grada Leskovca
 • Rešenje o izboru članova Gradskog veća grada Leskovca
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Lidiji Dimitrijević
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Ani Janković Stojanović, sa Izborne liste Aleksandar Vučić - Za našu decu
 • Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava za 2021.
 • Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Odluka o pristupanju izradi programa gasifikacije grada Leskovca za period 2021-2025. godine
 • Rešenje o razrešenju direktora Leskovačkog kulturnog centra
 • Rešenje o imenovanju direktora Leskovačkog kulturnog centra
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Gradske izborne komisije grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Turističke organizacije grada Leskovca
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Leskovca
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Leskovac
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Leskovac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo Skupštine grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU "Milka Dimanić" Vlasotince
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Vlasotince
 • Pravilnik o načinu zaduživanja i upravljanja dugom opštine Vlasotince
 • Odluka o 2. usvajanju druge izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu, 04 broj 4-185/1
 • Odluka o davanju ovlašćenja načelniku Opštinske uprave Lebane za zaključenje ugovora o posebnom linijskom prevozu, 04 broj 400-959/1
 • Rešenje 03 Broj: 06-2-31/2021-45 od 27.05.2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex