Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 19 od 29.06.2020.)


  • ODLUKA O USVAJANJU PETE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA RADNIKA PREDUZEĆA "LEBANTEKS" D.O.O. LEBANE
  • ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE SA OPŠTINE LEBANE NA REPUBLIKU SRBIJU
  • PROGRAM KONTROLE VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE ZA 2020. GODINU
  • ZAKLJUČAK
  • REŠENJE
  • ODLUKA
  • ODLUKA o određivanju boje glasačkog listića, broja glasačkih listića, boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije i štamparije za štampanje izbornog materijala za glasanje na ponovljenim izborima za odbornike Skupštine opštine Crna Trava, na biračkom mestu br. 4, raspisanim za 30. jun 2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex