Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 18/2022 od 27.06.2022.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU JKP "JEDINSTVO" BOJNIK, ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA 2022. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM I PROGRAMOM SUBVENCIJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI SREDNJEROČNOG PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE I OPŠTINSKOG PRAOBRANILAŠTVA OPŠTINE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA PODRUČJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVAČ OPŠTINA BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • ODLUKA O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE BOJNIK U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE BOJNIK U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK
 • ODLUKA O LETNJEM ODMORU SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex