Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 16 od 13.09.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA LESKOVCA ZA 2017. GODINU
  • KADROVSKI PLAN SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA LESKOVCA
  • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA LESKOVCA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" LESKOVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA - REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BIJELJINE - REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA
  • ODLUKA O VODOVODU I KANALIZACIJI GRADA LESKOVCA
  • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA LESKOVCA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex