Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 15/2021 od 07.05.2021.)


 • REŠENJE O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE
 • ODLUKU O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I SPECIJALIZOVANOJ JEDINICI CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE ZA TERITORIJU OPŠTINE MEDVEĐA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, OPŠTINE VLASOTINCE
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA - ODELJENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE VLASOTINCE, KOJE ŠTITI I IMOVINSKA PRAVA I INTERESE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKU O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O SUBVENCIONISANJU JAVNOG PREVOZA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA
 • ODLUKU O DODELJIVANJU APRILSKIH NAGRADA I DRUGIH PRIZNANJA OPŠTINE CRNA TRAVA POVODOM DANA OPŠTINE 26.04.2021. GODINE
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex