Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 13 od 22.05.2020.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA I RASPISUJE OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA
 • VENDIMIN MBI SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR DHËNJËN ME QIRA DHE NE SHFRYTEZIM TOKEN BUJQESORE NE PRONEN SHTETRORE NE KOMUNËN E MEDVEGJËS DHE SHPALL KONKURSIN PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE ME SHKRIM PËR DHËNIEN ME QIRA TOKËN BUJQËSORE NË PRONËN SHTETRORE NË KOMUNËN E MEDVEGJËS
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU OPŠTINE BOJNIK ZA FINANSIRANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI
 • ODLUKA O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU OPŠTINE BOJNIK ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UČEŠĆU GRAĐANA U BUDŽETSKOM PROCESU FINANSIRANJE PROJEKATA IZ SREDSTAVA PORESKIH PRIHODA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA POVERAVANJA OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA DAVANJE KONCESIJE ZA GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O GEOGRAFSKOM INFORMACIONOM SISTEMU OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PLANA UTROŠKA SUBVENCIJA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE EKONOMSKE CENE BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA KALENDARSKU 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU GODIŠNJEG PLANA RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA 2019-2020 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠNJU ČLANA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex