Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 13 od 07.06.2019.)


 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERIRORIJI OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BOJNIK ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠNJU ČLANOVA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA NADZORNOG ODBORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PLATAMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U OPŠTINI VLSOTINCE
 • ODLUKA O OSNIVANJU JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "IZGRADNJE CENTRALNOG POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA LESKOVCA I PROŠIRENJE KANALIZACIONE MREŽE"
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD U NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex