Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 12/2022 od 04.05.2022.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE LEBANE
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE E FIKASNOSTI JP1/22
 • ODLUKA O BESPOVRATNOM SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA SVOJSTVA PORODIČNIH KUĆA, ZGRADA I STANOVA I ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22
 • ZBIRNI IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NA BIRAČKIM MESTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O TROŠKOVIMA PREVOZA IZBORNOG MATERIJALA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE SLIŠANE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O OTUĐENJU DELA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA
 • ODLUKA O DODELJIVANJU APRILSKIH NAGRADA I DRUGIH PRIZNANJA OPŠTINE CRNA TRAVA POVODOM DANA OPŠTINE 26.04.2022. GODINE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex