Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 11 od 08.05.2019.)


 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA OD JAVNOG INTERESA ZA 2019. GODINU
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI USLUGE POMOĆI U KUĆI I KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UČEŠĆE KORISNIKA U TROŠKOVIMA USLUGE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA - ODELJENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA, TRGOVA I ZASELAKA U NASELJENIM MESTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O NAKNADI ZA RAD U NADZORNOM ODBORU JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA CRNA TRAVA
 • ODLUKA O DODELJIVANJU APRILSKIH NAGRADA I DRUGIH PRIZNANJA OPŠTINE CRNA TRAVA POVODOM DANA OPŠTINE 26.04.2019. GODINE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • IZMENA PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA OPŠTINE VLASOTINCE U OBLASTI SPORTA
 • REŠENJE
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA NA RASKRŠĆU ULICA RADANSKA, STOJANA LJUBIĆA I KNEZA LAZARA U BOJNIKU
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BOJNIKA I GRADSKOG PARKA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI LEBANE I RASPISIVANJU OGLASA ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI LEBANE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex