Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 1/2021 od 11.01.2021.)


  • PRAVILNIK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSNOVNU I DODATNU PODRŠKU DETETU I UČENIKU
  • ODLUKA ODAVANJU PA KORPŠĆENJE DVA MINI BUSA AKTI GRADONAČELNIKA GRADA LESKOVCA
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex