Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 9/2022 od 24.03.2022.)


  • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika grada Kraljeva
  • Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tima za saradnju sa projektom "Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji ka investicijama u niskougljenični i rezilijentni urbani razvoj", koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa Svetskom bankom
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj 692/22 od 17.03.2022. godine o izmeni Rešenja broj 65/22 od 12.01.2022. godine
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan investicionog raskopavanja površine javne namene za 2022. godinu
  • Rešenje, broj:011-98/2022-I od 24.03.2022. godine
  • Rešenje, broj:011-99/2022- I od 24.03.2022. godine
  • Rešenje o izmeni Rešenja broj 65/22 od 12.01.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex