Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 9 od 10.04.2019.)


  • Rešenje o osnivanju i imenovanju članova Privrednog saveta grada Kraljeva
  • Rešenje o promeni aproprijacija korisnika budžeta, IV broj: 403-10/2019 od 10. aprila 2019. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti za parcelaciju kat. parcele broj 6045 KO Kraljevo Milutinu Pavloviću, za potrebe ozakonjenja objekta
  • Rešenje o izmeni Rešenja o raspoređivanju sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2019. godini
  • Rešenje o imenovanju člana Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Miranu Goljoviću

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex