Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 8/2022 od 18.03.2022.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 683/2022 od 11. marta 2022. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u svrhu izmirenja sudskih troškova tužene Mesne zajednice Ušće
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj 651/2022 od 14.03.2022. godine (raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica za 2022. godinu)
  • Rešenje o izmenama Rešenja o rasporedu budžetskih sredstava indirektnim korisnicima budžeta mesnim zajednicama za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex