Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 7/2021 od 25.03.2021.)


  • Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2021. godinu
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 011-61/2021-I od 25.03.2021. godine
  • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2021. godinu na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje, broj: 011-63/2021-I od 25.03.2021. godine
  • Rešenje, broj: 011-64/2021-I od 25.03.2021. godine
  • Delimično rešenje o određivanju autobuskih stajališta za obavljanje domaćeg linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva na liniji Kraljevo-AS-Mošin gaj-Gornja Ribnica
  • Zaključak o utvrđivanju visine naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova za agroekonomsku 2019/2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex