Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 7 od 21.03.2019.)


  • Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i člana Lokalnog saveta za zapošljavanje
  • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-9/2019 od 13. marta 2019. godine
  • Rešenje o raspoređivanju sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2019. godini
  • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju rasporeda korišćenja sredstava iz budžeta grada Kraljeva u oblasti sporta za finansiranje godišnjih programa i za realizaciju posebnih programa
  • Zaključak o donošenju Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća za teritoriju grada Kraljeva
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Nenadu Simoviću

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex