Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 6/2022 od 28.02.2022.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 524/2022 od 28. februara 2022. godine
  • Odluka kojom se opredeljuje ukupan procenat sufinansiranja za budžetsku 2022. godinu kao i procenat sufinansiranja u odnosu na vrstu radova investicionog projekta za budžetsku 2022. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju rasporeda korišćenja sredstava iz budžeta grada Kraljeva za realizaciju projekta "Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima" za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex