Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 6/2021 od 12.03.2021.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 440/2021 od 26. februara 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 495/2021 od 9. marta 2021. godine
  • Rešenje o utvrđivanju mesečnog iznosa visine naknade troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Kraljeva za radnu 2020/2021. godinu
  • Rešenje, broj: 06-67/2021-I od 12.03.2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex