Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 6 od 25.02.2020.)


  • Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2020. godinu
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za određivanje cene zakupa i sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o izmeni Rešenja o raspodeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex