Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 6 od 22.03.2018.)


  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 6/2018)
  • ODLUKA O IZGRADNJI VOJNIČKE SPOMEN KAPELE NA PLANINI ČEMERNO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 6/2018)
  • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 6/2018)
  • ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA U SVOJINI GRADA KRALJEVA KOJI SE DODELJUJU KAO STAMBENA PODRŠKA POD USLOVIMA NEPROFITNOG ZAKUPA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 6/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 2/2018 i 6/2018)
  • STATUT GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 15/2013 - prečišćen tekst i 6/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex