Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 52 od 29.12.2020.)


 • Izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine grada Kraljeva
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Odluka o budžetu grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Kraljeva za 2020. godinu
 • Odluka o subvencioniranju privrednih subjekata sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o sufinansiranju projekata koje realizuju udruženja građana sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju i pogrebnoj delatnosti
 • Odluka o izmeni odluke o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o neposrednom otuđenju nepokretnosti iz javne svojine u Dositejevoj ulici
 • Odluka o prenosu prava javne svojine na nepokretnostima u Republici Srbiji, za potrebe zdravstvenih ustanova
 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju naziva trgova i ulica na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o obrazovanju štaba za vanredne situacije grada Kraljeva
 • Odluka o izmeni odluke o vodovodu i kanalizaciji grada Kraljeva
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o izmeni odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica u organima grada Kraljeva
 • Kadrovski plan u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i Službi grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa programom subvencija za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom i programom korišćenja subvencija za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom i programom korišćenja subvencija za 2021. godinu Javnog energetskog preduzeća "Toplana" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom "Region Kraljevo" d.o.o. Kraljevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Autoprevoz d.o.o. Čačak broj 2/38 od 25.11.2020. godine kojom je utvrđena tarifa prevoza u gradsko-prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa IV javnog ugovora o davanju koncesije javne usluge gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva broj 3507/19 od 19.11.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti za upotrebu osnovnog grba grada Kraljeva udruženju ratnih vojnih invalida grada Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju dva člana Upravnog odbora i i člana Nadzornog odbora Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Stefan Nemanja" u Studenici
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Skupštine grada Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Jovan Cvijić" u Sirči
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Kraljevo broj 3895 od 21.12.2020. godine o određivanju cena usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut "Apotekarske ustanove Kraljevo"
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Mašinsko tehničke škole "14.oktobar" u Kraljevu
 • Rešenje kojim se određuju lica za overu obrasca zip-1 za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač Skupština grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva broj 3461-3/20 od 24.11.2020. godine o cenama za obavljanje stručnih poslova poverenih javnom preduzeću
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanja elemenata za celovito sagledavanje cena usluga za obavljanje stručnih poslova poverenih Javnom preduzeću "Gradsko stambeno" Kraljevo broj 2136/2, koju je dana 26.11.2020. godine doneo Nadzorni odbor preduzeća
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskog dela izveštaja za 2019. godinu Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg obračuna za 2019. godinu Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem za 2019. godinu Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i izvršenju Finansijskog plana za 2019. godinu Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2019. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za radnu 2018/2019 godinu i Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2019. godinu Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za 2019. godinu Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za školsku 2018/2019 godinu i Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2019. godinu Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za 2019. godinu Doma zdravlja "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2019. godinu "Apoteke Kraljevo" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva


 • Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex