Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 51 od 28.12.2020.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3248/2020 od 7. decembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3250/2020 od 8. decembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3251/2020 od 8. decembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3278/2020 od 8. decembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3318/2020 od 14. decembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3365/2020 od 17. decembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3396/2020 od 23. decembra 2020. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju propisa i poznavanju grada Kraljeva
 • AKTI GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 011-331/2020-I od 22. decembra 2020. godine
 • Izmene Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2020. godinu na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o cenama elemenata taksi tarife za obavljanje taksi prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva
 • Taksi tarifa za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Kraljeva
 • Program organizovanja taksi prevoza
 • Program taksi stajališta na teritoriji grada Kraljeva
 • Pravilnik o izgledu krovne oznake i uslovima i načinu davanja saglasnosti za njeno korišćenje


 • Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex