Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 5/2022 od 24.02.2022.)


  • Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenjivanje i rangiranje prijava za dodelu sredstava za zamenu postojećih kotlova, peći, šporeta individualnih sistema grejanja koji koriste ugalj ili drva, kotlovima, pećima na gas ili pelet u 2022. godini na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o dodeli jednokratnih novčanih nagrada "Anđelko Savić"
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 505/2022 od 24. februara 2022. godine
  • Poslovnik Izborne Komisije grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex