Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 5/2021 od 17.02.2021.)


  • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 313/2021 od 9. februara 2021. godine
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2021. godinu, broj: 011-1/2021-I od 11.01.2021. godine
  • Rešenje o utvrđivanju visine iznosa neprofitne zakupnine u Ulici Prvomajska, broj 37-53, Beranovac, za montažni objekat TIP 77 i stanove u Ulici Zeke Nikolajevića, broj 2B Ribnica
  • Zaključak o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Radojki Trikoš


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex