Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 5 od 01.03.2019.)


 • Rešenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prioriteta po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva
 • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-7/2019 od 20. februara 2019. godine
 • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-7/2019 od 27. februara 2019. godine
 • AKTI GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA
 • Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2019. godinu
 • AKTI SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Kraljeva
 • Odluka o prestanku mandata odbornicima u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Kraljeva
 • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Beranovac - Kovanluk"
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Sportskom centru "Ibar" iz Kraljeva
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini "Apoteci Kraljevo" iz Kraljeva
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Domu kulture "Studenica" iz Ušća
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Dečjem odmaralištu "Goč" iz Kraljeva
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Osnovnoj školi "Braća Vilotijević" iz Kraljeva
 • Odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o ekonomskoj ceni boravka dece u Predškolskoj ustanovi "Olga Jovičić-Rita" Kraljevo za 2019. godinu
 • Odluka o mreži Javne Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" Kraljevo  
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja sa Finansijskim planom Javnog energetskog preduzeća "Toplana" iz Kraljeva za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama toplotne energije za snabdevanje krajnjih kupaca po grupama
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim delom za 2019. godinu Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2019. godinu Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2019.godinu Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim delom za 2019. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2019. godinu Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za školsku 2018/2019. godinu i Finansijski plan za 2019. godinu Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu sa Finansijskim planom za 2019. godinu Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada i Finansijski plan za 2019. godinu Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada, plan razvoja i Godišnji finansijski plan za 2019. godinu Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada sa programom aktivnosti i finansijskim delom za 2019. godinu Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan za 2019. godinu Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2019. godinu Doma zdravlja "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada za 2019. godinu "Apoteke Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora u Predškolskoj ustanovi "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora u Centru lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kraljeva za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex