Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 49 od 23.11.2020.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2992/2020 od 23. novembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2993/2020 od 23. novembra 2020. godine
 • Rešenje o ispravci Rešenja, broj: 2921/2020
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3019/2020 od 25. novembra 2020. godine
 • Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u Gradskoj upravi grada Kraljeva
 • Rešenje o odlaganju svih radnji u sprovođenju referenduma, raspisanog za 29. novembar 2020. godine


 • Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex