Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 48 od 20.11.2020.)


  • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju i imenovanju članova Privrednog saveta grada Kraljeva
  • Odluka o odlaganju sprovođenja referenduma
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex