Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 47 od 17.11.2020.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2876/2020 od 10. novembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2877/2020 od 10. novembra 2020. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2885/20 od 10. novembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2902/2020 od 12. novembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2915/2020 od 13. novembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2920/2020 od 13. novembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2921/2020 od 13. novembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2939/2020 od 16. novembra 2020. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2954/20 od 17. novembra 2020. godine
 • Zaključak, broj 06-286/2020-I od 17. novembra 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Kraljeva


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex