Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 46 od 06.11.2020.)


  • Rešenje o određivanju glasačkih mesta za referendum raspisan za 29. novembar 2020. godine
  • Rešenje o imenovanju člana Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe sprovođenja referenduma za obrazovanje gradske opštine Ušće


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex