Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 44 od 30.10.2020.)


 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2699/2020 od 22. oktobra 2020. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2779/2020 od 29. oktobra 2020. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju i izradu Plana razvoja grada Kraljeva za period 2021-2030. godine
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Kraljeva Radomiru Korićancu i Snežani Perić
 • Odluka o raspisivanju referenduma
 • Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno odnosno šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu
 • Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Kraljeva
 • Odluka o izradi Treće izmene Plana generalne regulacije "Centar i Čibukovac"
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Centar i Čibukovac"
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine grada Kraljeva broj 011-254/2020-I od 5.10.2020. godine i dodeli stana u neprofitni zakup
 • Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Aneksa III Javnog ugovora o davanju koncesije javne usluge gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva broj 3507/19 od 19.11.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Čistoća" Kraljevo broj 3078 od 15.10.2020. godine o donošenju Programa o izmenama Programa poslovanja sa finansijskim planom JKP "Čistoća" Kraljevo za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora "Apoteke Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju tri člana Upravnog odbora i predsednika i člana Nadzornog odbora Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora i predsednika i člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora i predsednika i člana Nadzornog odbora Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora i predsednika i člana Nadzornog odbora Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju dva člana Upravnog odbora i predsednika i člana Nadzornog odbora Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora i utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i dva člana Upravnog odbora i predsednika i člana Nadzornog odbora Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju člana i imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora u Centru lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju člana i imenovanju dva člana Školskog odbora u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju člana i imenovanju dva člana Školskog odbora u Šumarskoj školi u Kraljevu
 • Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "IV kraljevački bataljon" u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Svetozar Marković" u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Ribnici
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Ribnici
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Dragan Marinković" u Adranima
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Vrbi
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Milun Ivanović" u Ušću
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Stefan Nemanja" u Studenici
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Petar Nikolić" u Samailima
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2020. godinu za period 1.01.2020-30.09.2020. godine
 • Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Izborne komisije grada Kraljeva
 • Odluka da se strateška procena uticaja Plana generalne regulacije "Centar i Čibukovac" na životnu sredinu ne izrađuje


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex