Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 41/2021 od 21.12.2021.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 3346/221 od 15. decembra 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 3347/221 od 15. decembra 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 3348/221 od 15. decembra 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3382/2021 od 17. decembra 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3394/2021 od 20. decembra 2021. godine
  • Zaključak, broj: 06-428/2021-I od 16. decembra 2021. godine
  • Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex