Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 40/2021 od 13.12.2021.)


  • Rešenje o imenovanju lica ovlašćenog za učešće u radu Koordinacionog tima predviđenog sporazumom o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave
  • Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Kraljevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex