Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 4/2021 od 05.02.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na lokaciju - mesto za zakopavanje patonanatomskog otpada (k.p. broj 1985/1 KO Kraljevo, Novo gradsko groblje - "Barutana")
  • Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva za 2021. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju rasporeda korišćenja budžetskih sredstava za Gradsku upravu u okviru programa 15 - Opšte usluge lokalne samouprave (za objekte grada Kraljeva date na korišćenje mesnim zajednicama)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex