Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 4 od 31.01.2020.)


  • Akcioni plan za skidanje useva sa državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-4/2020 od 27. januara 2020. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-5/2020 od 29. januara 2020. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe hitnih intervencija na lokalnim vodovodima na osnovu angažovanja JKP "Vodovod" Kraljevo
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe nastavka izgradnje parohijskog doma u Kovanluku pri Hramu posvećenom Svetom Vasiliju Ostroškom
  • Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica, javnih površina, gradskih nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kraljeva za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex