Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 39/2021 od 09.12.2021.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3173/2021 od 2. decembra 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3212/2021 od 6. decembra 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 3173/2021 od 2. decembra 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3270/2021 od 8. decembra 2021. godine
  • Rešenje o utvrđivanju godišnje pretplatne cene "Službenog lista grada Kraljeva" za 2022. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i članova Žalbene komisije
  • Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2021. godinu, broj: 011-313/2021-I od 22.10.2021. godine
  • Rešenje o izmeni Rešenja broj:011-312/2021-I od 22.10.2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex