Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 38 od 16.09.2020.)


  • Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade nematerijalne štete i materijalne štete nastale kao posledica štetnog događaja
  • Rešenje o sprovođenju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini grada Kraljeva
  • Rešenje dodeljivanju odborničkog mandata Dunji Milovanović
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Magdaleni Savić
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Novici Sretenoviću
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Milošu Bogojeviću
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Nebojši Jevremoviću
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Marku Kostiću
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Biljani Rakić
  • Aneks I Kolektivnog ugovora JP "Gradsko stambeno" Kraljevo


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex