Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 38/2021 od 01.12.2021.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3155/2021 od 1. decembra 2021. godine
  • Kolektivni ugovor Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo
  • Kolektivni ugovor Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo
  • Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" Kraljevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex