Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 38 od 07.09.2020.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 2242/2020 od 7.09.2020. godine
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2020. godinu, broj 011-23/2020-I od 27.01.2020. godine i broj 011-138/2020-I od 25.05.2020. godine
  • Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u 2020. godini
  • Rešenje o utvrđivanju pojedinačnih resornih zaduženja članova Gradskog veća grada Kraljeva


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex