Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 37 od 04.09.2020.)


  • Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj 2131/2020 od 1.09.2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex