Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 36/2021 od 19.11.2021.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2930/2021 od 10. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2935/2021 od 10. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2953/2021 od 15. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2954/2021 od 15. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2955/2021 od 15. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2964/2021 od 15. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2965/2021 od 15. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2966/2021 od 15. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2980/2021 od 16. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2981/2021 od 16. novembra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2982/2021 od 16. novembra 2021. godine
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće rezerve, broj: 011-341/2021-I od 19. novembra 2021. godine
 • Rešenje o otuđenju kat. parcele broj 5297/158 KO Kraljevo Preduzeću "Elektromontaža" DOO Kraljevo
 • Rešenje o otuđenju kat. parcele broj 262/1 KO Čibukovac Preduzeću "TAL-AS KV" DOO Kraljevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex