Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 35 od 24.12.2019.)


  • Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva
  • Aneks II Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex