Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 34 od 18.12.2019.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-62/2019 od 11. decembra 2019. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-63/2019 od 11. decembra 2019. godine
  • Rešenje o rasporedu sredstava za sport Atletskom klubu "Kraljevo"
  • Rešenje o rasporedu sredstava za sport Košarkaškom klubu "Play"
  • Zaključak o potrebi pribavljanja mišljenja građana sa teritorija mesnih zajednica Zelengora, Sirča, Trgovište, Petropolje, Sibnica i Zakuta o članu 8. Nacrta odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Kraljeva
  • Aneks II Kolektivnog ugovora JKP "Putevi" Kraljevo
  • Odluka Ustavnog suda IUo-197/2017

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex