Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 33 od 18.08.2020.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-33/2020 od 17. avgusta 2020. godine
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o nepotvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Kraljeva
 • Rešenje kojim se potvrđuje da Nenadu Markoviću, predsedniku Skupštine grada Kraljeva iz prethodnog saziva, prestaje funkcija dana 18. avgusta 2020. godine.
 • Rešenje kojim se potvrđuje da Vladimiru Mimoviću, zameniku predsednika Skupštine grada Kraljeva iz prethodnog saziva, prestaje funkcija dana 18. avgusta 2020. godine
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Kraljeva
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Kraljeva
 • Rešenje kojim se potvrđuje da Dragani Petković, sekretaru Skupštine grada Kraljeva iz prethodnog saziva, prestaje funkcija dana 18. avgusta 2020. godine
 • Rešenje kojim se potvrđuje da Lidiji Pavlović, zameniku sekretara Skupštine grada Kraljeva iz prethodnog saziva, prestaje funkcija dana 18. avgusta 2020. godine
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Stefanu Adžiću danom potvrđivanja odborničkog mandata prestaje funkcija člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva, ispred lokalne samouprave, na koju je imenovan Rešenjem Skupštine grada Kraljeva, broj 02-82/2018-I od 27.12.2018. godine
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Milenku Stefanoviću danom potvrđivanja odborničkog mandata prestaje funkcija vršioca dužnosti direktora JKP "Vodovod" iz Kraljeva, na koju je imenovan Rešenjem Skupštine grada Kraljeva, broj 02-48/2019-I od 23.07.2019. godine
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Milici Jelić danom potvrđivanja odborničkog mandata prestaje funkcija člana Nadzornog odbora Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva, iz reda zaposlenih, na koju je imenovana Rešenjem Skupštine grada Kraljeva, broj 02-56/2018-I od 8.11.2018. godine
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Slavici Radonjić danom potvrđivanja odborničkog mandata prestaje funkcija člana Školskog odbora Gimnazije iz Kraljeva, ispred Saveta roditelja, na koju je imenovana Rešenjem Skupštine grada Kraljeva, broj 02-29/2019-I od 24.05. 2019. godine
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Damiru Ugrenoviću danom potvrđivanja odborničkog mandata prestaje funkcija člana Školskog odbora u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kraljevu, ispred lokalne samouprave, na koju je imenovan Rešenjem Skupštine grada Kraljeva, 02-30/2019-I od 24.05.2019. godine
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Nikoli Đurišiću danom potvrđivanja odborničkog mandata prestaje funkcija člana Školskog odbora Šumarske škole u Kraljevu, ispred lokalne samouprave, na koju je imenovan Rešenjem Skupštine grada Kraljeva, 02-40/2019-I od 23.07.2019. godine
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Jeleni Jablanović danom potvrđivanja odborničkog mandata prestaje funkcija člana Školskog odbora OŠ "Milun Ivanović" u Ušću, ispred lokalne samouprave, na koju je imenovana Rešenjem Skupštine grada Kraljeva, 02-28/2019-I od 24.05.2019.godine
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Vuku Todoriću danom potvrđivanja odborničkog mandata prestaje funkcija člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad iz Kraljeva ispred lokalne samouprave, na koju je imenovan Rešenjem Skupštine grada Kraljeva, broj 02-69/2016-III od 2.09. 2016. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex