Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 32 od 19.11.2019.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-52/2019 od 14. novembra 2019. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-53/2019 od 14. novembra 2019. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-54/2019 od 15. novembra 2019. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-55/2019 od 15. novembra 2019. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-56/2019 od 19. novembra 2019. godine
 • Rešenje o otuđenju k.p. broj 5297/138 KO Kraljevo, koja je javna svojina grada Kraljeva, CIP centru za informatički inženjering i projektovanje d.o.o. iz Kraljeva, Milana Toplice broj 6
 • Rešenje o otuđenju k.p. broj 5297/139 KO Kraljevo, koja je javna svojina grada Kraljeva, PEKOM INŽENJERING d.o.o. iz Kraljeva, Jošanička broj 77
 • Rešenje o davanju saglasnosti Krdžić Milici iz Kraljeva za preparcelaciju k.p. broj 4376/14 i 6043/5 KO Kraljevo, radi formiranja građevinske parcele za potrebe ozakonjenja objekta broj 5
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kraljeva
 • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na finansijske planove mesnih zajednica za 2019. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kraljeva
 • Raspored budžetskih sredstava indirektnim korisnicima budžeta mesnim zajednicama za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex