Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 32 od 27.12.2018.)


  • ODLUKA KOJOM SE NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA, KOJE SE KORISTI ISKLJUČIVO ZA GAJENJE BILJAKA, ODNOSNO DRUGOG SADNOG MATERIJALA, ODNOSNO ŠUMA, ZA SVRHU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU, RAZVRSTAVA U POLJOPRIVREDNO ODNOSNO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2018)
  • ODLUKA O DONOŠENJU KADROVSKOG PLANA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALJEVA, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, SLUŽBI ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU, SLUŽBI ZA POSLOVE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA KRALJEVA I SLUŽBI ZA INTERNU REVIZIJU ORGANA I SLUŽBI GRADA KRALJEVA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2018)
  • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 6/2018 i 32/2018)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 5/2013, 30/2013, 29/2015 i 32/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2017, 22/2018, 27/2018 i 32/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex