Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 31/2021 od 08.10.2021.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu donacija i pomoći od međunarodnih organizacija, broj: 2571/2021 od 29. septembra 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2620/2021 od 5. oktobra 2021. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe organizacije manifestacije "Dani muzike i mladih u Kraljevu"
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Anđelki Radojević

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex