Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 31 od 11.08.2020.)


  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Zdravstvene zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2020. godinu, broj 011-24/2020-I od 27.01.2020. godine i Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Zdravstvene zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2020. godinu, broj 011-139/2020-I od 25.05.2020. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 011-194/2020- I od 11. avgusta 2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex