Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 30/2021 od 22.09.2021.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2448/2021 od 16. septembra 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2449/2021 od 16. septembra 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2450/2021 od 16. septembra 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2513/2021 od 22. septembra 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2515/2021 od 16. septembra 2021. godine
  • Rešenje o otuđenju k.p. broj 246/238 KO Kovači, koja je javna svojina grada Kraljeva, Milanu Lukoviću iz Kraljeva, kao najpovoljnijem ponuđaču, na osnovu raspisanog javnog oglasa od 13.08.2021. godine
  • Rešenje o otuđenju k.p. broj 5297/105 KO Kraljevo, koja je javna svojina grada Kraljeva, Milošu Petkoviću iz Kruševca, kao najpovoljnijem ponuđaču, na osnovu raspisanog javnog oglasa od 13.08.2021. godine
  • Rešenje o otuđenju k.p. broj 2824/2 KO Kraljevo, koja je javna svojina grada Kraljeva, preduzeću POBEDA COMPANI iz Nove Pazove, kao jedinom i najboljem ponuđaču, na osnovu raspisanog javnog oglasa od 13.08.2021. godine
  • Rešenje o otuđenju pokretne stvari iz javne svojine grada Kraljeva (dva putnička vozila marke FIAT tip PUNTO CLASSIC 1.2 DINAMIC LPG), Jovani Miljković iz Kragujevca, kao najpovoljnijem ponuđaču, na osnovu raspisanog javnog oglasa od 03.09.2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex