Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 30 od 06.11.2019.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-51/2019 od 30. oktobra 2019. godine
  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za saobraćaj grada Kraljeva za 2019. godinu
  • Zaključak o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Kraljeva
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex