Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 30 od 04.12.2018.)


  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SALA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 30/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA GRB I IMENOVANJU NJEGOVIH ČLANOVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2016 i 30/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex