Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 3/2022 od 11.02.2022.)


 • Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Izborne komisije grada Kraljeva u stalnom sastavu
 • Odluka o oduzimanju Diplome zaslužnog građanina grada Kraljeva za 2021. godinu Predragu Nedeljkoviću
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Kraljeva Centru lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Odluka o dodeli jednokratne novčane nagrade "Anđelko Savić" redovnim učenicima srednjih škola sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i Godišnji finansijski plan za 2022. godinu Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa Finansijskim planom za 2022. godinu Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2022. godinu Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Godišnjim finansijskim planom za 2022. godinu Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Godišnji finansijski plan za 2022. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2022. godinu Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2022. godinu Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za školsku 2021/2022. godinu sa Finansijskim planom za 2022. godinu Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada za radnu 2021/2022. godinu sa izmenama i dopunama Godišnjeg plana rada za radnu 2021/2022. godinu u delu Finansijskog plana za 2022. godinu Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2022. godinu Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada, Plan razvoja i Godišnji finansijski plan za 2022. godinu Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva46. Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa Finansijskim planom za 2022. godinu Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada i Finansijski plan za 2022. godinu Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja za 2022. godinu "Apotekarske ustanove Kraljevo" iz Kraljeva
 • Ispravka u "Službenom listu grada Kraljeva", broj 2/22 od 28. januara 2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex